האלתור המוסיקלי

האלתור המוסיקלי כבסיס ליצירת קשר
תינוק בא לעולם מלא גירויים שונים ומגוונים, שאליהם הוא נחשף במלוא חושיו: החל מקולה של האם המשתלב במגעה הרך והמלטף, במראה פניה וחיוכה, ובהמשך ילמד להבחין באינטונציות השונות של קולה ולהגיב עליהם. 
התגובות הקוליות של התינוק מבטאות את רצונותיו ורגשותיו, ומשמשות ביטוי ראשוני בהתפתחות השפה. זוהי שפה ספונטנית שנבנית כתגובה לקולות ולצלילים הסובבים אותו. בהמשך מביאים הסקרנות והעירנות של הפעוטות להתנסויות צליליות מגוונות.
מי מאיתנו, ההורים, לא התנסה בחדווה הקולנית של הזאטוט שלנו המקיש בתקיפות בכלי האוכל שלו, או בהעדיפו להפוך את סירי המטבח לכלי הקשה על פני צעצועים "אמיתיים" כאלה או אחרים!
התנסויות צליליות כאלה ואחרות הן למעשה סוג של אלתור מוסיקלי, המתרחש תוך כדי משחק. אלתור שיוצר כל ילד בדרכו האישית הייחודית.
כאשר ניתנת לפעוטות הזדמנות להקיש בכלי הקשה מוסיקליים שונים כגון: תופים ומצילתיים, לנשוף במשרוקית או בחלילית הם "מדברים" ומתקשרים באמצעותם. העובדה שבשלב זה השיפוט והבקרה עדיין רדומים הופכת נגינה אלתורית זו להנאה בלתי אמצעית.


חשיבותו של האלתור המוסיקלי בפיתוח התקשורת

"האריה" מתוך: "קרנבל החיות" מאת סן-סנס

במסגרת שיעורי מוסיקה בקבוצות קטנות ניתנת לפעוטות הזדמנות לבטא את רגשותיהם בדרך חופשית לפי בחירתם. הם מוזמנים לאלתר כל אחד לחוד, או לנגן בצוותא. הנגינה ביחד מחזקת את קשרי הגומלין בין הילדים, תורמת לפיתו
ח ההתבוננות והקשב, מעמיקה ומאריכה את משך הריכוז ומפתחת את הזיכרון. בקבוצות בהן משתתפים ההורים מעודד האלתור שיתוף פעולה בין הילד להורה ומחזק את הקשר ביניהם. 
כאשר נחשפים הילדים ליצירה מוסיקלית המתארת סיפור, הם מוזמנים להתאים את האלתור להתרחשויות המוצגות ביצירה.
דוגמא:"האריה" מתוך: "קרנבל-החיות" מאת סן-סנס.
בקטע זה מתואר האריה מתעורר משנתו, מתנער, רץ, צועד צעדות מלכותיות ושואג פעמים רבות. המוסיקה הינה "מלכותית" ומשדרת הוד והדר כיאה למלך החיות.
בתהליך הלמידה מוצג האריה תחילה באמצעות בובת אריה "המבצעת" את כל הפעולות המתוארות במוסיקה. לאחר התנסות ראשונית באמצעות הבובה, הופכים הילדים בעצמם לאריות ומבצעים את אותן הפעולות בעצמם. הם נהנים במיוחד להזדמנות שניתנת להם "לשאוג" בכל פעם במלוא גרונם.
לאחר מכן מוזמנים הילדים ללוות את ההתרחשות שבמוסיקה בכלי נגינה שונים: ההקשה בתוף או בכלי-הקשה מעץ, תתאר את צעדת האריה, ונגינה בכלי נשיפה או קריאה בתוך גליל קרטון  תבטא   את השאגה שלו.

המוסיקה הינה שפה אוניברסלית המביעה ומעבירה בראש וראשונה רגשות. באמצעותה יכול כל אדם לתקשר עם העולם גם כאשר יכולות הביטוי השפתיות שלו מוגבלות.
תקשורת כזאת יכולה להתבצע באמצעות אלתור מוסיקלי, שעשוי לשמש מעין שפה חלופית בלתי מילולית.
דוגמא: ילד סגור ומופנם יכול "לשוחח" עם המורה על ידי אלתור בכלי נגינה. "דו-שיח" כזה יכול להיות בדרך של חיקוי לנגינת הילד, או כתשובה מנוגדת ושונה במתכוון. התנסות כזאת יכולה להיות מטרה בפני עצמה, וגם אמצעי מתווך לתקשורת חלופית.

לסיכום:
האלתור מוציא מן הכח אל הפועל, באופן ספונטני, את הפוטנציאל החבוי בכל אחד ואחד: כל זאת ללא כל צורך בידע מוקדם. הוא עשוי לשמש פורקן נטול ביקורת לרגשות עצורים מחד, ולקבלת גבולות ושליטה, מאידך. כמו כן, עשוי האלתור לשמש ככלי טיפולי בקידום התקשורת, ולסייע בחיזוק הביטחון והדימוי האישי לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים.
התהליך כולו מלווה בשמחה והנאה בלתי פוסקים, ומעניק לכל הלוקחים בו חלק חוויה מעשירה ומלאת סיפוק.


נחמה בורנשטיין, אנפה 234 מכבים, טל' 08-9261762    nechama@music4kids.co.il